Komunikat z 30.06.2018 r.

Informujemy, że woda kąpieliskowa na kompleksie rekreacyjnym „Zimna Woda” spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 poz. 2016).