Komunikat z 15.06.2018

Informujemy, że woda basenowa na Pływalni Letniej „Delfin” spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 216) .