Komunikat z dnia 14.02.2019

Informujemy, że woda basenowa na pływalni Delfinek spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.