Trener osiedlowy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 2009 roku jest koordynatorem prowadzonego wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu profilaktycznego „Trener Osiedlowy”.

Głównym celem programu jest zaproponowanie dzieciom i młodzieży spędzanie wolnego czasu na sportowo, zachęcenie młodych ludzi do jakiejkolwiek formy ruchu oraz stworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb związanych ze sportem, których zaspokojenie motywuje do powstrzymania się od palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków.

Aktualnie w ramach tego projektu zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone są na niżej wymienionych osiedlach:

1. os. Nowy Łuków I i II; os. Unitów Podlaskich/Centrum;

2. os. Sienkiewicza;

3. os. Klimeckiego.

4. os. Kpt. Ostoi; os. „Poetów”; os. „Za torami”;

5. os. Chącińskiego;

Łącznie w programie udział bierze ok. 200 dzieci i młodzieży.