Kąpielisko

ZIMNA WODA w Łukowie


Regulamin kąpieliska


Serwis kąpieliskowy


Profil wody


Ocena jakości wodyUchwała Nr XXXVIII/291/2021 Rady Miasta Łuków

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Mieście Łuków w 2021 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, a także art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Łuków uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Miasta Łuków w 2021 roku ustala się sezon kąpielowy w okresie od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
§ 2. 1. Na terenie Miasta Łuków w 2021 r. funkcjonować będzie kąpielisko o nazwie
– Zalew „Zimna Woda” przy ul. Wypoczynkowej 1, 21-400 Łuków. Długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 80 mb.
2. Szczegółowe położenie kąpieliska zaznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miasta Łuków

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Mieście Łuków w 2019 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, a także art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Łuków uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Miasta Łuków w 2019 roku ustala się sezon kąpielowy w okresie od 29 czerwca 2019 r. do 1 września 2019 r.
§ 2. 1. Na terenie Miasta Łuków w 2019 r. funkcjonować będzie kąpielisko o nazwie – Zalew „Zimna Woda” przy ul. Wypoczynkowej 1, 21-400 Łuków. Długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 80 mb.
2. Szczegółowe położenie kąpieliska zaznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

UCHWAŁA NR LII/379/2018 RADY MIASTA ŁUKÓW

z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Mieście Łuków w 2018 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, a także art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) Rada Miasta Łuków uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Miasta Łuków w 2018 roku ustala się sezon kąpielowy w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
§ 2. 1. Na terenie Miasta Łuków w 2018 r. funkcjonować będzie kąpielisko o nazwie – Zalew „Zimna Woda” przy ul. Wypoczynkowej 1, 21-400 Łuków. Długość linii brzegowej kąpieliska wynosi 80 mb.
2. Szczegółowe położenie kąpieliska zaznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łuków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.