Komunikat z dnia 25.08.2022

WODA BASENOWA NA PŁYWALNI LETNIEJ „DELFIN”  ODPOWIADA WYMAGANIOM MIKROBIOLOGICZNYM I FIZYKOCHEMICZNYM OKREŚLONYM W ZAŁĄCZNIKU NR 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA.

Więcej informacji:   Ocena