„BEZPIECZNIE Z OSiR-em”

W dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) na Pływalni Letniej „Delfin” w Łukowie, odbyły się działania edukacyjno-prewencyjne pod hasłem „Bezpiecznie z OSiR-em”, przeprowadzone przez ratowników wodnych, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem klientów Pływalni Letniej „Delfin” w Łukowie. Akcja ukierunkowana była na zwiększenie świadomości o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. Ratownicy wodni przypomnieli zasady bezpiecznego zachowania nad wodą. Bezpośrednimi adresatami byli klienci Pływalni Letniej „Delfin” czyli dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
Na wstępie zaprezentowane zostały wytyczne dotyczące funkcjonowania Pływalni oraz zasady korzystania z atrakcji pływalni w trakcie epidemii SARS – CoV -2. Następnie przedstawiono zasady bezpieczeństwa nad wodą – zaprezentowano style pływackie w ratownictwie, bezpieczne wejście do wody oraz ewakuację z miejsca zagrożenia. Ratownicy zaprezentowali również akcję udzielania pierwsza pomocy przedmedycznej, w tym procedury, techniki dotarcia do osoby poszkodowanej, znajdującej się w wodzie, która następnie została przekazana do punktu medycznego, gdzie była poddana resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem AED. Wszystkie działania przeprowadzone były przy użyciu sprzętu, który na co dzień wykorzystywany jest przez ratowników Pływalni Letniej „Delfin”.
Głównym celem takich działań jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa na obszarach wodnych, propagowanie właściwego zachowania na akwenach wodnych, w tym zasad bezpiecznej kąpieli a w efekcie ograniczenie wypadków utonięć.