Trener osiedlowy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 2009 roku jest koordynatorem prowadzonego wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu profilaktycznego „Trener Osiedlowy”.

Głównym celem programu jest zaproponowanie dzieciom i młodzieży spędzanie wolnego czasu na sportowo, zachęcenie młodych ludzi do jakiejkolwiek formy ruchu oraz stworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb związanych ze sportem, których zaspokojenie motywuje do powstrzymania się od palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków.

Aktualnie w ramach tego projektu zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone są na niżej wymienionych osiedlach:

HARMONOGRAM LISTOPAD.

1. os. Unitów Podlaskich/Centrum; MARIUSZ KIEŁCZEWSKI

2. os. Sienkiewicza; DOROTA MOŚCICKA

3. os. Klimeckiego; ZBIGNIEW KAŹMIERCZAK

4. os. Kpt. Ostoi; os. „Za torami”; BARTŁOMIEJ BRYK

5. os. Chącińskiego; KATARZYNA NOWICKA

6. os.”Poetów”; MARCIN GRZECZYŃSKI

Łącznie w programie udział bierze ok. 200 dzieci i młodzieży.

HARMONOGRAM LISTOPAD.