Cennik Pływalni DELFINEK

 

                                                PŁYWALNIA KRYTA „DELFINEK”                                                   Cena                      Dopłata
L.p Rodzaj biletu zł/godz. zł/min
1. Bilet „Dzienny” 6,00 0,10
2. Bilet normalny 20,00 0,33
3. Bilet ulgowy 10,00 0,17
4. Bilet normalny „Łukowska Karta Mieszkańca” 10,00 0,17
5. Bilet ulgowy „Łukowska Karta Mieszkańca” 6,00 0,10
6. Bilet normalny „Rodzina 3+” 10,00 0,17
7. Bilet ulgowy „Rodzina 3+” 6,00 0,10
8. Bilet normalny „Duża Rodzina” 12,00 0,20
9. Bilet ulgowy „Duża Rodzina” 7,00 0,12
10. Bilet „Łukowska Karta Seniora” 6,00 0,10
11. Bilet „Nocny”- godz. 21.00 6,00 0,10
12. Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej 6,00 0,10
13. Bilet wstępu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 6,00 0,10
14. Bilet instruktorski jednorazowego wstępu dla podmiotów prowadzących naukę pływania. 20,00 0,33
15. Zawinione zniszczenie lub zagubienie transpondera 50,00 zł
16. Opłata jednorazowa za zakup karty abonamentowej 15,00 zł
   
KARTA ABONAMENTOWA  (dostępna dla pozycji wskazanej w L.p 1-14)
17.  Standard 50,00 zł, uprawnia do korzystania z usług na kwotę 60,00 zł                                            (środki ważne 30 dni)
18.  Plus 100,00 zł, uprawnia do korzystania z usług na kwotę 120,00 zł                                                (środki ważne 60 dni)
19. Extra 200,00 zł, uprawnia do korzystania z usług na kwotę 230,00 zł                                            (środki ważne 180 dni)
     
20. Za wynajem basenu/1h – 19.00 – 21.00 350,00 zł
21. Za wynajem basenu/2h – 18.00 – 21.00 600,00 zł
22. Cena za jedną parę ochraniaczy na buty 2,00 zł
     
   
SAUNA
23. 30 minut 20,00 0,33
24. 60 minut 40,00 0,66

1. Bilet „Dzienny” obowiązuje w godzinach 8.00 – 16.00. (poniedziałek – piątek)
2. Zakupu biletu „Dziennego” możliwy jest do godziny 15.00.
3. Do każdego biletu – 60 min dodaje się 10 min na pobyt w szatni.
4. Karta abonamentowa nie jest formą rezerwacji miejsca na pływalni.
5. W przypadku rezerwacji w godz. 18.00 –  20.00, klient wchodzący na pływalnię musi liczyć się ze skróconym czasem korzystania z obiektu. Klient zobowiązany jest opuścić nieckę basenu zgodnie z obowiązującym grafikiem pracy pływalni.
6. Przy zakupie biletu po godz. 19.00, klient zobowiązany jest do opuszczenia niecki basenowej do 20.00.
7. Klient zobowiązany jest do opuszczenia obiektu Pływalni Krytej „Delfinek” do godziny 20.15.
8. W saunie mogą przebywać max. 4 osoby. Zakup biletu do sauny upoważnia również do skorzystania w tym czasie  z basenu.
9. Korzystanie z sauny możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji w recepcji pływalni.
10. Przy dokonaniu rezerwacji sauny po godz. 19.00, klient zobowiązany jest do jej opuszczenia do godz. 20.00.
11. Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej przysługuje na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub legitymacji inwalidzkiej.
12. Prawo nabycia biletu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej możliwe w przypadku korzystania z pływalni przez osobę niepełnosprawną.
13. Bilet INSTRUKTORSKI – bilet jednorazowy na prowadzenie indywidualnej nauki pływania na wyznaczonym torze. Zakup biletu możliwy jest na podstawie umowy podpisanej z OSiR. W ramach jednorazowego wstępu instruktor może prowadzić zajęcia z maksymalnie 3 osobami.
14. Jeżeli klient jest uprawniony do korzystania z ulgi do zakupu biletu danego rodzaju na więcej niż jednej podstawie, do decyzji klienta należy, z którego uprawnienia chce skorzystać i ponosi on związaną z wyborem odpowiedzialność.
15. Prawo do nabycia biletów wstępu ulgowych przysługuje (po okazaniu stosownej legitymacji lub orzeczenia, nie dotyczy dzieci w wieku 3-7 lat):
a – dzieciom w wieku 3-7 lat (pod opieką osób pełnoletnich);
b – uczniom: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentom do 25 lat;
c – emerytom; kombatantom, rencistom powyżej 60 roku życia;
d – honorowym dawcom krwi.
16. Prawo do bezpłatnego pobytu przysługuje:
a – dzieciom do lat 3 (wyłącznie w pieluszkach basenowych);
b – weteranom i weteranom poszkodowanym na podstawie legitymacji weterana;
c – uczniom i nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach tzw. „pasm szkolnych” ze szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Łuków.


Opracowano na podstawie Zarządzenia nr 120/2023 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 12.09.2023 r.


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie honoruje karty: Łukowską Kartę Mieszkańca,  Łukowską Kartę Seniora, Rodzina 3+, Kartę Dużej Rodziny,  FitProfit, Medicover Sport, Fit Sport, Multi Sport Plus, Multi Sport Classic,  Multi Sport Light, Multi Sport Student, Multi Sport Senior, Multi Sport Kids