Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora OSiR-wyniki

 T U R N I E J   S I A T K Ó W K I   P L A Ż O W E J
o P U C H A R    D Y R E K T O R A    O S i R

W dniu 21 lipca 2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zorganizował Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora OSiR.
Rozgrywki przeprowadzono w następujących kategoriach:
KATEGORIA I – Chłopcy do lat 16
KATEGORIA II – Chłopcy – szkoły ponadgimnazjalne
KATEGORIA III – OPEN – Mężczyźni
KATEGORIA IV – Dziewczęta do lat 16
KATEGORIA V – OPEN – Kobiety

Do turnieju zgłosiło się 21 drużyn z Łukowa i okolic.
W kategorii I udział wzięło 3 drużyny: „Maluszki”, „Suchoklatesy” oraz „Absolwent Strzyżew”.
W kategorii II udział wzięło 4 drużyny: „Strzyżew Team”, „Sznajder Kryminał”, „Dream Team”
oraz „Byle do gwizdka”.
W kategorii III udział wzięło 10 drużyn: „Całka i Bigora”, „Szach Mat”, „Bracia Szaniawscy”, „Pierzchalski Kot”, „Trele Morele”, „Perła Mocna”, „Amatorzy”, „Berlinki”, „Robert i Tomek” oraz „Bez Nazwy”.
W kategorii IV udział wzięły 2 drużyny: „Lejdis” oraz „Dragon Wojcieszków”.
W kategorii V udział wzięły 2 drużyny: „Skład Goals” oraz „Dragon Wojcieszków II”.

W wyniku rywalizacji klasyfikacja Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora OSiR ukształtowała się następująco:
KATEGORIA I: Chłopcy do lat 16
I miejsce – Absolwent Strzyżew
II miejsce – Maluszki
III miejsce – Suchoklatesy

KATEGORIA II: Chłopcy – szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Dream Team
II miejsce – Sznajder Kryminał
III miejsce – Strzyżew Team

KATEGORIA III: OPEN – Mężczyźni
I miejsce – Bez Nazwy
II miejsce – Pierzchalski Kot
III miejsce – Bracia Szaniawscy

KATEGORIA IV: Dziewczęta do lat 16
I miejsce – Lejdis
II miejsce – Dragon Wojcieszków
KATEGORIA V: OPEN – Kobiety
I miejsce – Dragon Wojcieszków II
II miejsce – Skład Goals

Za zajęcie I miejsca drużyny z poszczególnych kategorii otrzymały puchary Dyrektora OSiR
oraz dyplomy i nagrody. Pozostałe drużyny za zajęcie miejsca I i II otrzymały dyplomy oraz nagrody.
Turniej sędziowali: Robert Gronowski, Mariusz Kiełczewski i Andrzej Zarzycki.