Lekkoatletyczny Turniej Międzyosiedlowy

W dniu 26 września 2020 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zorganizował Lekkoatletyczny Turniej Międzyosiedlowy w ramach programu „Trener Osiedlowy 2020” finansowanego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Łukowie. Turniej odbył się na Boisku Lekkoatletycznym przy SP 5 w Łukowie.

Celem turnieju było: udział w zajęciach alternatywnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykownych i wykluczeniem, popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży, rozpowszechnianie sportu i rekreacji jako formy aktywnego wypoczynku, umożliwienie sprawdzenia się w rywalizacji sportowej, wdrożenie w młodych ludziach zdrowego stylu życia, integracja z rówieśnikami, zawarcie nowych znajomości, zagospodarowanie czasu wolnego.

W turnieju wzięły udział dzieci i młodzież z niżej wymienionych osiedli, na których realizowany jest program ,,Trener Osiedlowy 2020”:

  1. os. Klimeckiego

  2. os. „Poetów”

  3. os. „Za torami”

  4. os. Sienkiewicza

  5. os. Unitów Podlaskich – „Centrum”

Drużyny rywalizowały ze sobą w niżej wymienionych konkurencjach: „sztafeta – 10×100 m”; „skok w dal”, „rzut piłką lekarską”. Na zakończenie drużyny z poszczególnych osiedli rozegrały mini turniej piłki nożnej. W przerwie turnieju odbył się posiłek.

Na zakończenie turnieju zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.