Cennik Pływalni DELFINEK

1. Bilet wstępu normalny – 10,00 zł
2. Bilet wstępu ulgowy – 5,00 zł
3. Bilet wstępu rodzinny – 1R + 2D (1 dorosły + 2 dzieci do lat 16) – 15,00 zł
4. Bilet wstępu rodzinny – 2R + 1D ( 2 dorosłych + 1 dziecko do lat 16) – 20,00 zł
5. Bilet wstępu rodzinny – 2R + 2D (2 dorosłych + 2 dzieci do lat 16) – 25,00 zł
6. Bilet ulgowy z kartą „Rodzina 3+” – 3,00 zł
7. Bilet normalny z kartą „Rodzina 3+” – 6,00 zł
8. Karnet normalny 5-krotnego wstępu z terminem ważności 2 m-ce!* – 47,00 zł
9. Karnet ulgowy 5-krotnego wstępu z terminem ważności 2 m-ce!* – 24,00 zł
10. Karnet normalny 10-krotnego wstępu z terminem ważności 3 m-ce! * – 90,00 zł
11. Karnet ulgowy 10-krotnego wstępu z terminem ważności 3 m-ce! * – 45,00 zł
12. Karnet normalny 15-krotnego wstępu z terminem ważności 5 m-cy! * –125,00 zł
13. Karnet ulgowy 15-krotnego wstępu z terminem ważności 5 m-cy! * – 65,00 zł
14. Karnet normalny 20-krotnego wstępu z terminem ważności 6 m-cy! * – 160,00 zł
15. Karnet ulgowy 20-krotnego wstępu z terminem ważności 6 m-cy! * – 80,00 zł
16. Karnet negocjowany – 120 wejść
* UWAGA! Termin ważności karnetów 5, 10, 15 i 20–krotnym wstępem nie będzie przedłużany.
17. Bilet jednorazowego wstępu dla podmiotów prowadzących naukę pływania (posiadających podpisaną umowę z OSiR) – 8,00 zł
18. Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub legitymacji inwalidzkiej – 4,00 zł
1. Prawo do nabycia biletów wstępu i karnetów ulgowych przysługuje n/ż wymienionym (po okazaniu stosownej legitymacji lub orzeczenia):
a – dzieciom w wieku 3-7 lat (pod opieką osób pełnoletnich);
b – uczniom: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom do 25 lat;
c – emerytom;
2. Prawo do bezpłatnego pobytu przysługuje n/ż wymienionym:
a – dzieciom do lat 3 (wyłącznie w pieluszkach basenowych);
b- opiekunom osób niepełnosprawnych, jeżeli w orzeczeniu o niepełnosprawności opieka jest wymagana;
c – uczniom i nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach tzw. „pasm szkolnych” ze szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest miasto Łuków;
d – nadzorowi pływalni.
1. Za wynajem 1 godziny basenowej (45 min.) ustala się n/ż wymienione stawki:
a – organizacje sportowe i szkoły dla których organem prowadzącym nie jest miasto Łuków – 220,00 zł
b – zakłady pracy, firmy, instytucje i osoby prywatne – 300,00 zł
2. Za wynajem 1 toru na 1 godzinę basenową (max. 8 osób) – 70,00 zł
1. Bilet wstępu na saunę ½ godz. (max 4 osoby) – 15,00 zł
2. Bilet wstępu na saunę 1 godz. (max 4 osoby) – 30,00 zł


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie honoruje karty: Rodzina 3+, Benefit Systems, FitProfit, Karta Dużej Rodziny