basen przetarg

Prowadź działalność na Pływalni Delfin – PRZETARG –

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie

ul. Browarna 63, 21– 400 Łuków, ogłasza:

NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG

na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Łukowie przy ul. Browarnej 63

na terenie na Pływalni Letniej „Delfin”

w celu prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej dla klientów w sezonie letnim 2022 w tym:

Część I – lokal (kiosk gastronomiczny) o pow. 29 m²

oraz grunt utwardzony o pow. 30 m²;

Część II – grunt utwardzony o pow. 9 m²;

Zgłoszenia do przetargu do dnia 13.06.2022 r.

Nieograniczony ustny przetarg odbędzie się

w dniu 14.06.2022 r. o godz. 12.00

w świetlicy „Wspólna Sprawa”

na terenie Pływalni Letniej „Delfin”

w Łukowie przy ul. Browarnej 63

Szczegółowe informacje:

regulamin nieograniczonego ustnego przetargu,

formularz zgłoszeniowy, projekt umowy oraz mapka sytuacyjna

dostępne w sekretariacie OSiR lub http://www.osirlukow.naszbip.pl/

->SZCZEGÓŁY<-