Przetarg na działalność usługowo-rekreacyjną

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, 21– 400 Łuków, ul. Browarna 63 ogłasza

NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG (OFERTOWY)

na wydzierżawienie nieruchomości o łącznej powierzchni 5400 m² (część I – 2700 m², część II – 2700 m²) (stanowiącej część działki Nr 36/2) położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej 5 w celu prowadzenia działalności usługowo-rekreacyjnej dla korzystających z Kompleksu Rekreacyjnego „ZIMNA WODA” w sezonie letnim 2022.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się  z Regulaminem Nieograniczonego Pisemnego Przetargu dostępnym na stronie: www.osir.lukow.pl (zakładka: aktualności) oraz www.osirlukow.naszbip.pl  (zakładka: przetargi) lub w biurze OSiR.

 Oferty pisemne muszą zawierać: Formularz ofertowy (stanowiący Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu).

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej 5 – boisko

w sekretariacie OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w ŁUKOWIE, 21-400 ŁUKÓW, ul. BROWARNA 63 do dnia 13 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 Wybór oferenta nastąpi do dnia 14 czerwca 2022 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn.

SZCZEGÓŁY