Bezpieczeństwo nad wodą !!!

W związku z wypracowaną procedurą dotyczącą bezpieczeństwa osób przebywających
na Kąpielisku ,,Zimna Woda” poza godzinami 10.00- 18.00 dyżurów Ratowników WOPR pozostawiamy Koło ratunkowe na obszarze mola i blisko kąpieliska – to najbardziej rozpoznawalny i głęboko utrwalony symbol udzielania pomocy osobom tonącym.

Co robić jeśli zauważymy tonącego?

Jeśli jesteśmy na kąpielisku strzeżonym natychmiast należy powiadomić dyżurujących ratowników. Oni posiadają sprzęt i umiejętności do bezpiecznego wydobycia ofiary z wody.
Do tonięcia może dojść także w miejscu, które jest niestrzeżone przez ratowników. W takiej sytuacji powinniśmy jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby (ratowników WOPR, jeśli wiemy że mają nieopodal bazę, straż pożarną lub policję). Natomiast decyzję o natychmiastowym wyciągnięciu tonącego z wody musimy podjąć sami. Płynięcie do tonącego i bezpośredni kontakt jest dla nas wysoce niebezpieczny. Osoba próbująca utrzymać się na powierzchni wody może uchwycić nas tak mocno, iż uniemożliwi nam wykonanie jakiegokolwiek ruchu. Jeśli więc podejmiemy decyzję o popłynięciu do tonącego musimy pamiętać o następujących zasadach, które zwiększą nasze bezpieczeństwo:

1. Ratujący powinien umieć dobrze pływać. Pamiętać należy, iż musimy nie tylko dopłynąć
do tonącego, ale także doholować go w bezpieczne miejsce.

2. Starajmy się unikać bezpośredniego kontaktu z tonącym.

3. Zapewnijmy sobie pomoc innych osób przebywających w tym czasie nad wodą. Jeśli jest wielu plażowiczów, a tonący znajduje się w niedalekiej odległości od brzegu, można utworzyć „łańcuch ludzi”, którzy wzajemnie trzymają się za ręce.

4. Jeśli dysponujemy sprzętem ratowniczym, a poszkodowany jest blisko brzegu, należy rzucić
w jego kierunku koło ratunkowe z linką. Taki sprzęt umożliwia udzielenie pomocy bez wchodzenia do wody.