DZIECIĘCA OLIMPIADA PŁYWACKA w ramach Dni Łukowa 2022

Zawody dla dzieci uczących się pływać na krytej pływalni „Delfinek” w Łukowie.

1. Cel imprezy:

– propagowanie pływania wśród dzieci i młodzieży z miasta i powiatu łukowskiego;

– wyłonienie najlepszych zawodników;dni lukowa olimpiada pływacka

2. Termin i miejsce zawodów:

– 29.05.2022 r. godz. 9:00 – 13:00

– Pływalnia Kryta „Delfinek”, ul. Siedlecka 56 A, Łuków;

– długość basenu – 25 m;

– ilość torów – 6 torów;

– pomiar czasu – ręczny.

3. Organizator:

– Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek” – ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, tel. 695 283 221

e-mail: zawody@mksdelfinek.pl

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, tel. 515 137 778,

www.osir.lukow.pl, e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

4. Zasady uczestnictwa:

W zawodach udział wziąć może zawodnik mieszkający na terenie powiatu łukowskiego, trenujący lub uczący się pływać na krytej pływalni „Delfinek” w Łukowie, oprócz zawodników regularnie trenujących w pływackich klubach sportowych i zrzeszeni w PZP.

Uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli z powiatu łukowskiego nie trenujący regularnie pływania w klubach sportowych i niezrzeszeni w PZP.

5. Program zawodów:

I – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – dziewczynki rocznik 2017 i młodsze

II – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – chłopcy rocznik 2017 i młodsi

III – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – dziewczynki rocznik 2016

IV – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – chłopcy rocznik 2016

V – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – dziewczynki rocznik 2015

VI – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – chłopcy rocznik 2015

VII – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – dziewczynki rocznik 2014

VIII – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – chłopcy rocznik 2014

IX – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – dziewczynki rocznik 2013

X – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – chłopcy rocznik 2013

XI – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – dziewczynki rocznik 2012

XII – 25 m styl dowolny (z przyborem lub bez) – chłopcy rocznik 2012

XIII – 25 m styl dowolny – dziewczynki rocznik 2011

XIV – 25 m styl dowolny – chłopcy rocznik 2011

XV – 50 m styl dowolny – dziewczynki rocznik 2010

XVI – 50 m styl dowolny – chłopcy rocznik 2010

XVII – 50 m styl dowolny – dziewczynki rocznik 2009

XVIII – 50 m styl dowolny – chłopcy rocznik 2009

XIX – 50 m styl dowolny – dziewczynki rocznik 2008

XX – 50 m styl dowolny – chłopcy rocznik 2008

XXI – 50 m styl dowolny – dziewczynki rocznik 2007

XXII – 50 m styl dowolny – chłopcy rocznik 2007

XXIII – 25m styl klasyczny – dziewczynki rocznik 2012

XXIV – 25m styl klasyczny – chłopcy rocznik 2012

XXV – 25m styl klasyczny – dziewczynki rocznik 2011

XXVI – 25m styl klasyczny – chłopcy rocznik 2011

XXVII – 50m styl klasyczny – dziewczynki rocznik 2010

XXVIII – 50m styl klasyczny – chłopcy rocznik 2010

XXIX – 50m styl klasyczny – dziewczynki rocznik 2009

XXX – 50m styl klasyczny – chłopcy rocznik 2009

XXXI – 50m styl klasyczny – dziewczynki rocznik 2008

XXXII – 50m styl klasyczny – chłopcy rocznik 2008

XXXIII – 50m styl klasyczny – dziewczynki rocznik 2007

XXXIV – 50m styl klasyczny – chłopcy rocznik 2007

6. Zgłoszenia od 25 kwietnia do 14 maja 2022 r.

Dokonujemy poprzez wysłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko zawodnika oraz rok urodzenia na adres: zawody@mksdelfinek.pl

Zgłoszeń zawodników pływających w szkółkach pływackich dokonuje trener/instruktor jednym zgłoszeniem zawierającym dane wszystkich zawodników reprezentujących szkółkę.

7. Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne ponosi organizator.

Opłata startowa wynosi 10 zł od uczestnika zawodów, płatna przelewem na konto:

15 1090 2590 0000 0001 4152 6995

 Ostateczny termin wpłaty: 20.05.2022 (piątek).

8. Nagrody:

  • W każdej kategorii wiekowej za: I, II i III miejsce – medale, dyplomy oraz nagrody niespodzianki

  • Upominek dla każdego uczestnika

9. Sprawy różne:

– zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas;

– w czasie zawodów obowiązuje Regulamin Pływalni Krytej „Delfinek”;

za stan zdrowia i aktualność badań zawodników odpowiadają trenerzy i opiekunowie;

– w sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator;

– za zagubione rzeczy osobiste zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności;

– na niecce basenowej przebywają tylko zawodnicy i trenerzy;

– w przypadku nałożenia nowych obostrzeń związanych z pandemią, organizator ma prawo odwołać lub przeprowadzić zawody w innej formule;

– zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu;

– zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych Organizatora m.in. w mediach społecznościowych oraz na stronach: www.osir.lukow.pl.

uczestnik zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, przynależność do klubu lub szkoły. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.