Ferie z OSiR-em 2023 na Pływalni Krytej Delfinek

Zapraszamy do udziału w cyklu imprez podczas Ferii z OSiR-em 2023 pod hasłem „Komputer ma wolne”.
Udział w wydarzeniach możliwy po okazaniu podpisanej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.

OŚWIADCZENIE

ferie Delfinek