Komunikat z Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora OSiR

T U R N I E J     S I A T K Ó W K I     P L A Ż O W E J
O     P U C H A R   D Y R E K T O R A     O S i R

        W dniu 25 sierpnia 2018 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zorganizował Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora OSiR.
        Rozgrywki przeprowadzono w następujących kategoriach:
KATEGORIA I – Chłopcy do lat 16
KATEGORIA II – Chłopcy – szkoły ponadgimnazjalne
KATEGORIA III – OPEN – Mężczyźni
KATEGORIA IV – Dziewczęta do lat 16
KATEGORIA V – OPEN – Kobiety
        Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn z Łukowa i okolic.
W kategorii I wzięła udział 1 drużyna: „Absolwent Strzyżew”.
W kategorii II udział wzięły 2 drużyny: „Topiona Marzanna” oraz „Wnuki Proboszcza”.
W kategorii III udział wzięło 5 drużyn: „Brzoskwinki”, „MID”, „Wściekłe banany”, „Byle do gwizdka” oraz „Boom boom!”
W kategorii IV udział wzięła 1 drużyna: „Dragon Wojcieszków II”.
W kategorii V udział wzięły 3 drużyny: „Dragon Wojcieszków”, „ Volley Mix” oraz „Nic”.

        W wyniku rywalizacji klasyfikacja Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Dyrektora OSiR ukształtowała się następująco:
KATEGORIA I: Chłopcy do lat 16
I miejsce – Absolwent Strzyżew
KATEGORIA II: Chłopcy – Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – Topiona Marzanna
II miejsce – Wnuki Proboszcza
KATEGORIA III: OPEN – Mężczyźni
I miejsce – Brzoskwinki
II miejsce – Boom boom!
III miejsce – Wściekłe banany
KATEGORIA IV: Dziewczęta do lat 16
I miejsce – Dragon Wojcieszków II
KATEGORIA V: OPEN – Kobiety
I miejsce – Dragon Wojcieszków
II miejsce – Nic
III miejsce – Volley Mix

        Za zajęcie I miejsca drużyny z poszczególnych kategorii otrzymały puchary Dyrektora OSiR oraz dyplomy i nagrody. Pozostałe drużyny za zajęcie miejsca II i III otrzymały dyplomy oraz nagrody. Turniej sędziowali: Robert Gronowski i Mariusz Kiełczewski.