Konkurs fotograficzny!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pn. „Najlepsze chwile na obiektach OSiR Łuków”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym: pn. „Najlepsze chwile na obiektach OSiR Łuków” (zwanym dalej: „Konkursem”)

 2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie z siedzibą
  przy ul. Browarnej 63, 21-400 Łuków (zwanym dalej: „Organizatorem”).

 3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

II. Uczestnicy konkursu:

 1. Konkurs jest skierowany do korzystających z obiektów administrowanych przez Organizatora.

 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz najbliższa rodzina Organizatora.

III. Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:

a) publikacja lub przesłanie zdjęcia na którym korzystasz z wypoczynku, rekreacji, treningu na terenie obiektów administrowanych przez Organizatora tj.: Pływalni Krytej „Delfinek”, Pływalni Letniej „Delfin”, Kompleksie Rekreacyjnym „Zimna Woda”, Stadionie Miejskim „Orlęta”, Boiskach treningowych OSiR „Nad Krzną”, Kortach Tenisowych, Boisku przy ul. Wołodyjowskiego.

b) publikacja zdjęcia uczestnika konkursu pod postem konkursowym (w polu komentarzy)
na https://www.facebook.com/osirlukow/ lub przesłanie na e-mail: imprezy@osir.lukow.pl w okresie od 27.10.2023 r. do dnia 15.11.2023 r.

c) w przypadku publikacji zdjęcia pod postem konkursowym konieczne jest polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego „Najlepsze chwile na obiektach OSiR Łuków” opublikowanego na profilu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie (www.facebook.com/osirlukow/).

 1. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). W przypadku użycia treści zabronionych zdjęcia będą usuwane.

 2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 zdjęcie.

IV. Nagrody:

 1. Komisja Organizatora spośród opublikowanych zdjęć spełniających warunki pkt. III; ustęp 1 oraz przysłanych na e-maila wyłoni 3 zwycięzców. W przypadku przesłania fotografii zbiorowej komisja nagrodzi wyłącznie osobę, która opublikuje/wyśle zdjęcie.

 2. Nagrodami w konkursie będą karnety (wejściówki) na administrowane przez Organizatora obiekty.

 3. Wyniki zostaną opublikowane w osobnym poście wraz ze zdjęciami zwycięzców konkursu, do dnia 21 listopada 2023 r. do godz. 14.00 na profilu fanpage Organizatora (pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow), stronie internetowej OSiR oraz Instagram/osir_lukow.

 4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

 5. Nagrody należy odebrać osobiście w terminie do 14 dni od opublikowania wyników – Biuro OSiR, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

V. Odpowiedzialność:

 1. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

 2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia;

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku;

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku.

 1. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

VI. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych:

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na: „przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Organizatora”. W przypadku wygranej uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację danych uczestnika i zdjęć. na portalu Facebook https://www.facebook.com/osirlukow/; www.osir-lukow.pl, instagram/osir_lukow oraz do przesłania przez Organizatora komunikatu wraz z wygranymi zdjęciami z przeprowadzenia konkursu do lokalnych mediów.

 2. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy profilu Facebook zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, z siedzibą w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora konkursu.

 3. Dane osobowe są podawane na zasadach dobrowolności jednak ich podanie warunkuje udział w konkursie.

 4. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.