szalkiki bialo czerwone, dziewczyny flaga

KONKURS Gotowi do biegu!

Aktualne obostrzenia po raz kolejny nie pozwalają nam na organizację 28. Łukowskich Ulicznych Biegów 3-cio Majowych. Bardzo chcielibyśmy spotkać się z Wami na tradycyjnej trasie, ale niestety nie możemy. Nie zostawiamy Was jednak samych!
 
Zbliża się majówka, a wraz z nią podwójne święto spędzane rodzinnie, aktywnie i radośnie. To czas dla bliskich, odpoczynku, ale również dla aktywnego spędzania czasu.
Zachęcamy Was, abyście w dniach 1-3 maja chociaż chwile poświęcili na aktywność.

OGŁASZAMY KONKURS!

 
Co należy zrobić? Nic prostszego!
Biegajcie, wyjdźcie na rolki, rower lub pójdźcie na spacer. Zabierzcie ze sobą swoją drugą połowę, dziecko, mamę, tatę, przyjaciół, znajomych czy sąsiadów.
Wystarczy zrobić 5 kilometrów, aby wziąć udział w LOSOWANIU ATRAKCYJNYCH NAGRÓD ufundowanych przez Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe „Bajkowy Raj” 
 
Pokażcie nam swoją aktywność!
Pod postem opublikowanym w dniu 3 maja zamieśćcie zrzut z aplikacji biegowej oraz swoje lub wspólne zdjęcie z aktywności.
5 osób, które prześlą screeny z najdłuższą aktywnością otrzymają karnety do wykorzystania na Pływalni Letniej Delfin!
 
Dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia mamy dodatkową możliwość:
wyślij zdjęcie wykonane podczas swojej aktywności sportowej np.: biegu, nordic walking, marszu, jazdy na rowerze, jazdy na rolkach lub deskorolce. Nagrodzimy najbardziej kreatywne zdjęcia.

Na zdjęciach w obu przypadkach musi pojawić się numer startowy pobrany i wydrukowany z naszej strony internetowej lub wykonany odręcznie.

NUMER

 

 

REGULAMIN KONKURSU

Gotowi do biegu”

w ramach 28. Łukowskich Biegów 3-cio Majowych

  1. Postanowienia ogólne:

1. Ze względu na sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy, a przede wszystkim wspólne bezpieczeństwo i zdrowie zawodników, realizacja 28. Łukowskich Ulicznych Biegów 3-cio Majowych w klasycznej formule stała się niemożliwa. Z tego względu Organizator przygotował dwie propozycje do indywidualnego wyboru przez zawodników.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Gotowi do biegu” (zwanym dalej: „Konkursem) w ramach 28. Łukowskich Biegów 3-cio Majowych.

3. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków (zwanym dalej: „Organizatorem”).

4. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie i stronę OSiR w Łukowie.

5. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs składa się: z Części I i Części II.

  2. Wykonanie zadań konkursowych odbyć się może w wybranym dniu w terminie 01-03.05.2021 r.

      3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

a) Część I: skierowana do dzieci i młodzieży do lat 16.

  • konkurs polega na wykonaniu w dniach 1-3 maja 2021 r. zdjęcia uczestnika konkursu w trakcie wykonywania aktywności sportowej np.: biegu, nordic walking, marszu, jazdy na rowerze, jazdy na rolkach lub deskorolce; z uwidocznionym numerem startowym wydrukowanym ze strony Organizatora www.osir.lukow.pl lub wykonanym własnoręcznie (zgodnie ze wzorem graficznym) i przesłanie zdjęcia na adres e-mail: imprezy@osir.lukow.pl (w tytule wpisując: „Część I” oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu) lub publikacja zdjęcia pod postem konkursowym Konkurs „Gotowi do biegu – Część I” (w polu komentarzy) na https://www.facebook.com/osirlukow/ (zdjęcie może również opublikować rodzic/opiekun prawny).

b) Część II: skierowana do wszystkich chętnych.

  • konkurs polega na pokonaniu w dniach 1-3 maja 2021 r. wybranej przez uczestnika konkursu trasy min. 5 km i pokonaniu jej poprzez wybraną aktywność sportową: bieg, nordic walking, marsz, dokonaniu rejestracji długości trasy przy pomocy dowolnej aplikacji oraz wykonania zdjęcia w trakcie wykonywania zadania konkursowego z datą aktywności i uwidocznionym numerem startowym wydrukowanym ze strony Organizatora www.osir.lukow.pl lub wykonanym własnoręcznie (zgodnie ze wzorem graficznym) oraz wykonanego zdjęcia lub zdjęcia podopiecznego na adres mailowy imprezy@osir.lukow.pl (w tytule wpisując: Część II oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu) lub umieszczenie pod postem konkursowym – Konkurs „Gotowi do biegu – Część II” (w polu komentarzy) na https://www.facebook.com/osirlukow/ (w tytule wpisując imię i nazwisko), (w przypadku uczestników nie posiadających konta na FB lub adresu poczty email zdjęcia może opublikować lub przesłać rodzic/opiekun prawny).

  • zachęcamy do pokonania dłuższego dystansu; 5 zawodników z najdłuższymi dystansami zostanie nagrodzonych nagrodami Organizatora konkursu tj. karnetem (5wejść) na Pływalnię Letnią „Delfin”.

4. Zachęcamy uczestników konkursu do kreatywności!

5. Pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia bezpośrednio związane z konkursem.

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, którego pełna treść będzie dostępna w zakładce aktualności: www.osir.lukow.pl oraz w siedzibie Organizatora. Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował jego zapisy.

7. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać unieważnione przez Organizatora Konkursu.

8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich najbliższa rodzina.

9. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna). W przypadku użycia treści zabronionych zdjęcia będą usuwane.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania kolażu z przesłanych zdjęć oraz udostępnienia ich lokalnym mediom.

III. Nagrody:

1. Nagrody ufundował Sponsor Główny konkursu: Niepubliczne Przedszkole Językowo – Sportowe „Bajkowy Raj” w Łukowie, ul. Pana Tadeusza 7, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

2. Zwycięzców konkursu wybierze jury konkursowe powołane przez Organizatora:

a) część I

– Organizator spośród opublikowanych zdjęć spełniających warunki wybierze 5 osób, które wygrają nagrody rzeczowe niespodzianki.

b) część II

– Organizator spośród przesłanych zdjęć spełniających warunki wylosuje 5 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe niespodzianki.

– Organizator wyróżni 5 uczestników z najdłuższymi dystansami i nagrodzi nagrodami (karnety na Pływalnię Letnią „Delfin”).

3. Wybór zwycięzców nastąpi 4 maja 2021 r.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 5 maja 2021 r. na profilu fanpage Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow/ oraz www.osir.lukow.pl

5. Nagrody w konkursie nie mogą zostać wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

6. Nagrody należy odebrać osobiście – Biuro OSiR, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

8. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku braku kontaktu z Organizatorem w przeciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

10. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, a wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może jednak przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

11. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

IV. Praktyczne rady Organizatora dla uczestników konkursu Części 2:

  1. Przed wyjściem naładujcie  baterie w zegarku/ telefonie, aby mieć pełen zapis trasy.

  2. Zadbajcie o nawodnienie przed i w trakcie wykonywania aktywności sportowej.

  3. Zabierzcie ze sobą na trasę posiłek energetyczny np. baton.

  4. Poproście „kogoś” o rowerowy support na trasie aktywności sportowej.

V. Odpowiedzialność:

1. Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie i obowiązujących przepisach dotyczących zakazu zgromadzeń oraz obowiązku maseczek w miejscach publicznych i pozostałych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie epidemii.

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku,

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

VI. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych:

1. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na: „przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu i wyłonieniem zwycięzców przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie pod adresem: https://www.facebook.com/osirlukow/, www.osir-lukow.pl. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na portalu Facebook https://www.facebook.com/osirlukow/ w związku z uczestnictwem w konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

2. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu Facebook zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, z siedzibą w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

3. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).

numer startowy