Konkurs plastyczny „Uzależnij się od sportu”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zapraszają przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w cyklicznym konkursie plastycznym „Uzależnij się od sportu”. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 24 listopada 2019 roku w trakcie Festiwalu Sportu i Zdrowia – XIV Turniej Pierwszego Kroku Kickboxing, który zostanie przeprowadzony na hali sportowej Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej na temat „Uzależnij się od sportu”. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A4. Prace wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć osobiście do biura OSiR przy ul. Browarnej 63 w Łukowie. Ostateczny termin składania prac upływa 19 listopada.
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do 6 lat, uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VIII.
Projekt realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

OŚWIADZCZENIE

REGULAMIN