Możesz na nas liczyć!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie informuje, iż rozpoczął się II etap akcji pomocy potrzebującym „Możesz na nas liczyć”.

Prosimy o zgłaszanie się osób potrzebujących, samotnych, seniorów oraz niepełnosprawnych, którzy w dobie epidemii mają trudności w podstawowych czynnościach dnia codziennego m.in. zakupy w sklepie, aptece, wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci, wyjście na pocztę, załatwienie pilnych spraw.

Wolontariusze udzielają pomocy potrzebującym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -18:00. Akcja jest realizowana przy wsparciu Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie.