Obowiązek przechowywania obuwia w torbach foliowych w szatni recepcji Pływalni „Delfinek”

Informujemy klientów,
że od dnia 25.02.2019 r. wprowadzony zostaje obowiązek przechowywania obuwia w torbach foliowych
w szatni recepcji Pływalni „Delfinek”.
Oferujemy zakup toreb
foliowych w cenie 0,50 zł/szt.

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2019 z dnia 12.02.2019 r.
Dyrektora OSiR w Łukowie