„TRENER OSIEDLOWY” NA PŁYWALNI LETNIEJ „DELFIN”

             W dniu 25 sierpnia 2022 r. na Pływalni Letniej „Delfin” w Łukowie odbyły się zawody, w których udział wzięli uczestnicy programu „Trener Osiedlowy”. Tego dnia dzieci i młodzież tj. 65 uczestników programu, pod okiem trenerów osiedlowych oraz pracowników OSiR w Łukowie, skorzystało z przygotowanych atrakcji. Wstępem do dobrej zabawy były zawody w wodzie, następnie odbył się turniej piłki nożnej, turniej piłki siatkowej.

           Druga część spotkania to korzystanie  z kąpieli wodnych, kąpieli słonecznych oraz gry i zabawy. Uczestnicy otrzymali upominki, które były nagrodą za udział w zawodach.

              Spotkanie na Pływalni Letniej „Delfin” zrealizowane w ramach programu „Trener Osiedlowy” odbyło się dzięki wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.