Turniej Siatkówki Plażowej o puchar Dyrektora OSiR

REGULAMIN

I. CEL:

 • Popularyzacja gry w siatkówkę plażową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

 • Wyłonienie najlepszych siatkarzy

 • Promowanie zdrowego, sportowego trybu życia

 • Zagospodarowanie wolnego wakacyjnego czasu

II. ORGANIZATOR:

 • Burmistrz Miasta Łuków

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie

 • Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”

III. MIEJSCE/ SEKRETARIAT:

Pływalnia Letnia „DELFIN”, ul. Browarna 63, od godz. 10.00

IV. TERMIN:

25 sierpnia 2018 r. (sobota) godz. 10.00

V. UCZESTNICTWO:

Zgłoszenia drużyn do dnia 23.08.2018 r. (czwartek), biuro OSiR, ul. Browarna 63,

Kategorie:

I – Chłopcy do lat 16 (drużyny 3-osobowe);

II – Chłopcy – szkoły ponadgimnazjalne (drużyny 3-osobowe);

III – OPEN – mężczyźni (drużyny 2-osobowe);

IV – Dziewczęta do lat 16 (drużyny 3-osobowe)

V – OEN – kobiety (drużyny 2-osobowe) W przypadku niepełnoletnich zawodników drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna.

VI. NAGRODY:

 • za zajęcie I miejsca drużyny otrzymują puchar, dyplom, nagrody niespodzianki;

 • za zajęcie II-III miejsca drużyny otrzymują dyplomy, nagrody niespodzianki.

VII. ZASADY GRY:

1. Mecz trwa do dwóch wygranych setów przez jedną drużynę do 21 punktów.

Zmiana stron boiska co 7 punktów lub jej wielokrotność.

Trzeci set do 15 punktów – zmiana stron boiska co 5 punktów lub jej wielokrotność.

(W przypadku dużej ilości zespołów gra do dwóch wygranych setów do 15 punktów –

zmiana stron co 5 punktów lub jej wielokrotność.). Decyzję podejmują sędziowie zawodów.

2. Mecz wygrywa zespół, który wygra dwa sety

3. Zespół składa się z dwóch (kategoria OPEN) lub trzech zawodników (pozostałe kategorie)

w przypadku wykluczenia (dyskwalifikacji) bądź kontuzji jednego z nich zespół przegrywa walkowerem.

4. Jedynie osoby wpisane do protokołu mogą uczestniczyć w turnieju.

5. Jeden zawodnik może występować wyłącznie w jednym zespole. Nie jest dozwolone łączenie występowania w dwóch kategoriach wiekowych.

6. Kapitan drużyny musi być zaznaczony w protokole.

7. Wytyczne dotyczące odbicia piłki.

a) Niedopuszczalne jest odbicie piłki sposobem oburącz górnym z wyjątkiem

– odbicia drugiego w zespole (piłka nie powinna zrobić więcej niż 1,5 obrotu wokół własnej osi)

– obrona piłki po bardzo silnym ataku przeciwnika (piłka nie może być rzucona)

b) Niedopuszczalne jest „kiwnięcie” piłki na stronę przeciwnika.

c) Piłka zagrana po bloku liczy się jako odbicie.

d) Niedopuszczalne jest dotknięcie jakiejkolwiek części siatki.

8. Zabrania się noszenia przedmiotów takich jak: pierścionki, kolczyki, zegarki, bransoletki itp.

9. Zawodnicy mogą na własne ryzyko grać w okularach.

10. Zawodnicy muszą grać boso o ile sędzia nie zadecyduje inaczej.

11. Obowiązują Przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej – siatkówka plażowa

12. Kapitan zespołu odpowiedzialny jest za zachowanie i dyscyplinę zawodników w zespole.

a) Za nie sportowe zachowanie, wulgaryzmy i inne niestosowne zachowanie grozi kara:

– żółta kartka

– czerwona kartka

– wykluczenie (dyskwalifikacja)

13. Turniej zostanie przeprowadzony systemem w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

14. System rozgrywek:

2 lub 3 zespoły w kategorii – każdy z każdym

4 zespoły w kategorii – podział na dwie grupy

a) wygrani o I m-ce

b) przegrani o III m-ce

5 lub 6 zespołów w kategorii – podział na dwie grupy

– w grupie każdy z każdym

– wygrani o I m-ce

– z drugich o III m-ce

7, 8 lub 9 zespołów w kategorii – podział na 3 grupy ( w tych grupach każdy z każdym)

– następnie wygrani z grup – każdy z każdym o miejsca I i III

lub System brazylijski

VIII. PUNKTACJA

 • za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje:

– wygrana 2:0 – 3 pkt

– wygrana 2:1 – 2 pkt

– przegrana 1:2 – 1 pkt

– przegrana 0:2 – 0 pkt

 • o kolejności miejsc decyduje:

– większa liczba zdobytych punktów,

– wynik bezpośredniego spotkania

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu przed rozpoczęciem turnieju.

 • Sprawy sporne rozstrzyga organizator oraz sędziowie turnieju zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

 • Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

 • Dane osobowe uczestników Turnieju siatkówki plażowej o Puchar Dyrektora OSiR będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

 • Zgłoszenie do udziału w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w celu organizacji imprezy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Biuro OSiR, ul. Browarna 63, lub pod tel. (25) 798 23 89, 515  137 778

www.osir.lukow.pl; imprezy@osir.lukow.pl