Szukamy TRENERÓW OSIEDLOWYCH !

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁUKOWIE
zaprasza do składania ofert osoby:
► lubiące pracę z dziećmi i młodzieżą ► kreatywne, pomysłowe i odpowiedzialne ► posiadające uprawnienia trenerskie lub instruktorskie

do pracy w charakterze TRENERA OSIEDLOWEGO

Oferty zawierające: CV, dokument potwierdzający wymagane uprawnienia, plan pracy, oczekiwaną kwotą wynagrodzenia brutto za 1 godz. pracy należy złożyć do dnia 30.01.2020 r. do godz. 12.00, biuro OSiR.
Komisja spośród złożonych ofert wybierze najkorzystniejsze dla projektu pod względem merytorycznym oraz finansowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, tel. (25) 79 23 89 , 798 38 71; 506 643 863, administracja@osir.lukow.pl