Impreza integracyjna „Bądźmy razem” pamięci Jana Wrzoska

 

Sponsorzy Imprezy Integracyjnej „Bądźmy Razem pamięci Jana Wrzoska”

 1. Starostwo Powiatowe w Łukowie

 2. Przesyłki kurierskie epaka.pl

 3. Hotel Polonia w Łukowie,

 4. Firma Tamex, Pan Jakub Kożuchowski

 5. Zakłady Mięsne Łuków S.A.

 6. Hurtownia „Mięs-Hurt”, Pan Przemysław Wereszczyński

 7. Gmina Stanin

 8. Gmina Wola Mysłowska

 9. Gmina Łuków

 10. Łuksja Sp. z o.o.

 11. Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

 12. Dom Handlowy „Grochowiak”

 13. Piekarnia-Cukiernia „Żabczyńscy”

 14. Agro-Top” Pan Grzegorz Dybciak

 15. Restauracja „Zielony Gaj” Kamil Walczak

 

 

Regulamin „Zawodów Nordic Walking – Memoriał Uli Krasuckiej”

w ramach imprezy pn. „Bądźmy razem pamięci Jana Wrzoska”

 1. Cel zawodów

 1. Uczczenie pamięci Uli Krasuckiej inicjatorki nordic walking wśród osób niepełnosprawnych.

 2. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnościami.

 3. Integracja dynamicznie rozwijającego się regionalnego środowiska Nordic Walking.

 4. Propagowanie prawidłowej techniki marszu Nordic Walking oraz edukowanie uczestników zawodów.

 1. Termin zawodów

  6 sierpnia 2023 r.

 2. Miejsce zawodów

  Łuków – Boiska Treningowe OSiR nad Krzną podczas pikniku integracyjnego „Bądźmy Razem pamięci Jana Wrzoska”.

 3. Organizator

  – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie

  – Stowarzyszenie „Łuków – Nasz Region”

 4. Koordynator

  – Stowarzyszenie „Aktywni z Pasją” – instruktor i sędzia Nordic Walking Barbara Wilczyńska

 5. Zgłoszenia

 1. Rejestracja zgłoszonych zawodników.

 2. Potwierdzenie udziału i wydanie numerów startowych odbędzie się w dniu imprezy
  w biurze zawodów.

 1. Program zawodów

 • godz. 12.00 potwierdzenie udziału i wydanie numerów startowych

 • godz. 12.30 pokaz prawidłowej techniki Nordic Walking

 • godz. 12.40 rozgrzewka

 • godz. 12.50 start zawodników w kategorii OPEN mężczyźni

 • godz. 13.00 start zawodników w kategorii OPEN kobiety

 • godz. 14.00 zamknięcie trasy

 • godz. 14.30 ogłoszenie wyników oraz wręczenie wyróżnień i nagród

 1. Dystans

  Zawodnicy startują na dystansie ok. 2 km

 2. Kategorie

  OPEN kobiety

  OPEN mężczyźni

 3. Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.

 2. Klasyfikacja zawodników odbędzie się według stwierdzenia kolejności przekroczenia linii mety przez sędziego.

 3. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

 4. Za grupę uczestników z poszczególnych ośrodków odpowiadają ich opiekunowie.

 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijków do nordic walking.

 6. W dniu imprezy będzie istniała możliwość wypożyczenia kijów przez opiekunów w biurze zawodów.

 7. Podczas marszu wszyscy uczestnicy otrzymują numer startowy, który należy umieścić
  w widoczny sposób.

 8. Uczestnicy/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem zawodów
  oraz przestrzegania go. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

 1. Świadczenia

  Każdy uczestnik/opiekun zawodów otrzymuje

 • numer startowy

 • medal okolicznościowy

 • wodę do picia

 1. Wyróżnienia i nagrody

  Ogłoszenie wyników zawodów i przyznanie wyróżnień odbędzie się niezwłocznie
  po zamknięciu trasy

 • za zajęcie miejsc I-III – puchary

 • za zajęcie miejsc IV-V – statuetki

 • wszyscy uczestnicy i opiekunowie – dyplomy i nagrody niespodzianki

 1. Trasa zawodów

 1. Trasa zawodów będzie oznakowana.

 2. Uczestnicy zawodów na trasie będą prowadzeni przez członków klubu „Biegacze – Pomagacze”.

 1. Ubezpieczenie

 1. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w firmie PZU.

 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 3. Za zawodników z niepełnosprawnością odpowiadają opiekunowie poszczególnych grup.

 1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przyrody
  oraz dbać o porządek w miejscu zawodów. Dane osobowe dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora
  będą wykorzystane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.