Kontakt


 

Dyrektor tel. 25 798 23 89
kom. 515 866 230
dyrektor@osir.lukow.pl
Z-ca dyrektora  tel. 25 798 23 89
kom. 510 812 691
i.zakrzewska@osir.lukow.pl
Sekretariat tel. 25 798 23 89 osir-lukow@wp.pl
osir@um.lukow.pl
Główny księgowy tel. 25 798 23 89 ksiegowosc@osir.lukow.pl
Dział kadr tel. 25 798 23 89 kadry-place@osir.lukow.pl
Kasa tel. 25 798 23 89 ksiegowosc-kasy@osir.lukow.pl
Kierownik działu Administracji tel. 25 798 23 89
kom. 506 643 863
administracja@osir.lukow.pl
Zespół organizacji imprez tel. 25 798 23 89
kom. 515 137 778
imprezy@osir.lukow.pl
Kierownik Działu Technicznego kom. 515 137 772 techniczny@osir.lukow.pl
Stadion Miejski „Orlęta” tel. 25 798 98 10 orleta-lukow@wp.pl
Pływalnia Kryta „Delfinek” tel. 25 798 58 91 delfinek@osir.lukow.pl
Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda” kom. 609 654 888 zalew@osir.lukow.pl

Pływalnia letnia DELFIN

21-400 Łuków, ul. Browarna 63
tel. +48 25 798 23 89,  +48 25 798 38 71, 515 137 778
e-mail: osir-lukow@wp.pl
e-mail: administracja@osir.lukow.pl

Pływalnia „DELFINEK”

21-400 Łuków, ul. Siedlecka 56a
tel. +48 25 798 58 91
e-mail: delfinek@osir.lukow.pl

Stadion miejski „Orlęta

21-400 Łuków, ul. Warszawska 15
tel. + 48 25 798 98 10
e-mail: orleta-lukow@wp.pl

Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”

21-400 Łuków, ul. Wypoczynkowa
tel. kom. 609 654 888
e-mail: zalew@osir.lukow.pl