Trener osiedlowy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie od 2009 roku jest koordynatorem prowadzonego wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu profilaktycznego „Trener Osiedlowy”.

Głównym celem programu jest zaproponowanie dzieciom i młodzieży spędzanie wolnego czasu na sportowo, zachęcenie młodych ludzi do jakiejkolwiek formy ruchu oraz stworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb związanych ze sportem, których zaspokojenie motywuje do powstrzymania się od palenia papierosów, picia alkoholu, brania narkotyków

Jeżeli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem czasu wolnego swoim dzieciom to prosimy o kontakt! 

TRENER OSIEDLOWY 2021:

AKTUALNY HARMONOGRAM   październik   „TRENER OSIEDLOWY”

1. Mariusz Kiełczewski – Orlik przy SP Nr 2

2. Zbigniew Kaźmierczak – Orlik przy ZS Nr 1

3. Marcin Grzeczyński – boisko wielofunkcyjne przy ul. Wołodyjowskiego (oś. Sienkiewicza)

4. Ryszard Grochowski – Orlik przy SP Nr 5

5. Jarosław Pieńkus – Orlik przy SP Nr 4

6. Artur Paszkiewicz – Korty Miejskie OSiR w Łukowie, SP Nr 5

Łącznie w programie udział bierze ok. 200 dzieci i młodzieży