Cennik Pływalni DELFINEK

                                                PŁYWALNIA KRYTA „DELFINEK”                                                   Cena                      Dopłata
L.p Rodzaj biletu zł/godz. zł/min
1. Bilet „Dzienny” 3,00 0,05
2. Bilet normalny 12,00 0,20
3. Bilet ulgowy 6,00 0,10
4. Bilet normalny „Łukowska Karta Mieszkańca” 6,00 0,10
5. Bilet ulgowy „Łukowska Karta Mieszkańca” 3,00 0,05
6. Bilet normalny „Rodzina 3+” 6,00 0,10
7. Bilet ulgowy „Rodzina 3+” 3,00 0,05
8. Bilet normalny „Duża Rodzina” 10,00 0,17
9. Bilet ulgowy „Duża Rodzina” 5,00 0,08
10. Bilet „Łukowska Karta Seniora” 4,00 0,07
11. Bilet „Nocny”- godz. 21.00 3,00 0,05
12. Bilet wstępu dla osoby niepełnosprawnej 4,00 0,07
13. Bilet wstępu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 4,00 0,07
14. Bilet instruktorski jednorazowego wstępu dla podmiotów prowadzących naukę pływania. 15,00 0,25
15. Zawinione zniszczenie lub zagubienie transpondera 30,00 zł
16. Opłata jednorazowa za zakup karty abonamentowej 15,00 zł
   
KARTA ABONAMENTOWA  (dostępna dla pozycji 2-5)
17.  Standard 50,00 zł, uprawnia do korzystania z usług na kwotę 60,00 zł                                            (środki ważne 30 dni)
18.  Plus 100,00 zł, uprawnia do korzystania z usług na kwotę 120,00 zł                                                (środki ważne 60 dni)
19. Extra 200,00 zł, uprawnia do korzystania z usług na kwotę 230,00 zł                                            (środki ważne 180 dni)
     
20. Za wynajem basenu/1h – 19.00 – 21.00 300,00 zł
21. Za wynajem basenu/2h – 18.00 – 21.00 500,00 zł
22. Cena za jedną parę ochraniaczy na buty 1,00 zł
23. Cena za 1 szt. torby jednorazowej 0,50 zł
   
SAUNA – godz. 11.00 – 20.00
24. 30 minut 15,00 0,25
25. 60 minut 30,00 0,50

1. Bilet „Dzienny” obowiązuje w godzinach 8.00 – 16.00.
2. Zakupu biletu „Dziennego” możliwy jest do godziny 15.00.
3. Korzystanie z sauny możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji.
4. Prawo do nabycia biletów wstępu ulgowych przysługuje n/ż wymienionym (po okazaniu stosownej legitymacji lub orzeczenia, nie dotyczy dzieci w wieku 3-7 lat):
a – dzieciom w wieku 3-12 lat (pod opieką osób pełnoletnich);
b – uczniom: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i studentom do 25 lat;
c – emerytom; kombatantom, rencistom powyżej 60 roku życia;
d – honorowym dawcom krwi.
5. Prawo nabycia biletu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej możliwe w przypadku korzystania z pływalni przez osobę niepełnosprawną.
6. Prawo do bezpłatnego pobytu przysługuje n/ż wymienionym:
a – dzieciom do lat 3 (wyłącznie w pieluszkach basenowych);
b – weteranom i weteranom poszkodowanym na podstawie legitymacji weterana
c – uczniom i nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach tzw. „pasm szkolnych” ze szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Łuków.


Opracowano na podstawie Zarządzenia nr 137/2021 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 08.09.2021 r.


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie honoruje karty: Rodzina 3+, Łukowską Kartę Mieszkańca, Łukowską Kartę Seniora, Benefit Systems, FitProfit, Karta Dużej Rodziny