Podstawowe zasady bezpieczeństwa na basenie

30 lipca 2020 r. na pływalni letniej Delfin ratownik wodny zapoznał dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa nad wodą. Podczas spotkania omówione zostały zasady postępowania w przypadku wypadku. Dzieci miały możliwość zobaczenia oraz przećwiczenia pozycji bezpiecznej podczas udzielania pierwszej pomocy. Ratownik zapoznał wszystkich uczestników z rodzajami sprzętu ratowniczego na co dzień używanego podczas akcji ratowniczych. Największe zainteresowanie dzieci wzbudziła deska ortopedyczna.