Funkcjonowanie Pływalni Krytej „Delfinek” w dniach 13.01.2020 r. – 24.01.2020 r.

Podczas trwania ferii zimowych zapraszamy na bezpłatne lekcje doskonalenia technik pływania dzieci od 7 roku życia od 13.00 do 14.00 i od 14.00 do 15.00 oraz na bezpłatne wejścia dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, po okazaniu Łukowskiej Karty Mieszkańca i legitymacji szkolnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 16.00.