Sokolik 2020

XX Łukowski Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej pamięci Grzegorza Kowalewskiego

w ramach „Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży – SOKOLIK 2020”

Regulamin

I. CEL:

  1. Wyłonienie najlepszych drużyn;

  2. Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży;

  3. Propagowanie aktywnego wypoczynku;

  4. Umożliwienie sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.

 1. ORGANIZATOR:

  1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, Łuków;

  2. Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, os. Unitów Podlaskich 17, Łuków;

  3. Zarząd Miejski TKKF Siedlce, ul. 3-go Maja 28, Siedlce

  4. Tygodnik Siedlecki, ul. Armii Krajowej 11, Siedlce.

 1. TERMIN I MIEJSCE:

  1. Wrzesień 2020 r.

  2. Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią „Orlik” lub boisko trawiaste.

 2. UCZESTNICTWO:

  1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w czterech grupach:  

 • I grupa – chłopcy ze szkół podstawowych z klas IV i młodsi (2010 i młodsi);
 • II grupa – chłopcy ze szkół podstawowych z klas V – VI (2008 – 2009)

 • III grupa – chłopcy z klas VII i VIII (2007 – 2006)

 • IV grupa – dziewczęta ze szkół podstawowych (2006 i młodsze bez podziału na kategorie wiekowe.

Drużyna składa się z 9 zawodników, w tym: 5 graczy w polu + bramkarz oraz 3 zawodników rezerwowych.

  1. W każdej z grup mogą grać zawodnicy zrzeszeni w klubie.

  2. Każda drużyna musi mieć pełnoletniego opiekuna.

  3. Uczestnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne, badania lekarskie oraz oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego. (załącznik nr 1 do Regulaminu)

 1. ZASADY GRY:

 • system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn;

 • zawodnicy mecze rozgrywają w obuwiu miękkim (trampki, tenisówki);

 • gra bez spalonego;

 • zmiany hokejowe z wyjątkiem bramkarza;

 • bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska;

 • zabroniona gra wślizgiem;

 • zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami.

 • mecze będą rozgrywane na „Orlikach” lub boiskach trawiastych o wymiarach 50-60 x 25-35 m i bramkach o rozmiarach 2 x 5 m.

 1. PUNKTACJA:

 • za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.

 • o kolejności miejsc decyduje:

– większa liczba zdobytych punktów,

– wynik bezpośredniego spotkania,

– lepsza różnica bramek,

– większa liczba zdobytych bramek.

 1. ZGŁOSZENIA DRUŻYN:

Zgłoszenia drużyn do dnia 4 września 2020 r. Biuro OSiR, ul. Browarna 63, tel. 25 798 23 89, 25 798 38 71, 515 137 778.

 1. NAGRODY:

 • za zajęcie I-III miejsca drużyny otrzymują puchary, dyplomy, nagrody;

 • król strzelców w danej grupie – puchar, dyplom, nagrodę;

 • drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach rozgrywkowych zmierzą się 22.09.2020 r. w Wielkim Finale „SOKOLIK 2020” na głównej płycie Stadionu Miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Siedlcach.

 1. UWAGI KOŃCOWE:

  1. W trakcie rozgrywek obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny w przypadku braku opiekuna spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

  2. W przypadku wprowadzenia do gry zawodników nie zgłoszonych do składu drużyny, spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.

  3. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

  4. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników.

  5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora będą wykorzystane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

  6. Uczestnik/opiekun uczestnika zawodów zgadza się na podanie swoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

  7. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Oświadczenie ZAWODNIKÓW

OŚWIADZCENIE OPIEKUNA