Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie ul. Browarna 63, 21– 400 Łuków, informuje o możliwości wynajęcia 1 m ² powierzchni, usytuowanej na recepcji Pływalni Krytej „Delfinek” w Łukowie przy ul. Siedleckiej 56A, w celu prowadzenia działalności handlowej w zakresie ustawienia automatu wydającego zimne i gorące napoje. Termin najmu od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2022 r.
Formularz ofertowy należy złożyć do dnia 25.10.2021 r. w godz. od 8.00-16.00 do sekretariatu biura OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63.
Szczegółowe informacje: regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz projekt umowy dostępne w sekretariacie OSiR lub na www.osir.lukow.pl, poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY