Ferie z OSiR-em 2023 – Arkabos

Zapraszamy do udziału w cyklu imprez podczas Ferii z OSiR-em 2023 pod hasłem „Komputer ma wolne”.

Udział w wydarzeniach możliwy po okazaniu podpisanej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.

Prosimy o nieprzynoszenie własnych posiłków oraz napojów na teren restauracji. 

 

OŚWIADCZENIE