Godziny funkcjonowania Pływalni Krytej „Delfinek” 08-09.06.2023 r.

Informujemy, że Pływalnia Kryta „Delfinek” będzie czynna:

08.06.2023 r. 14.00 – 20.00

09.06.2023.r. 13.00 – 20.00