Godziny funkcjonowania Pływalni Krytej „Delfinek”

GODZINY FUNKCJONOWANIA PŁYWALNI KRYTEJ „DELFINEK”

poniedziałek 11.25 – 20.00

wtorek 9.40 – 20.00

środa 10.30 – 21.00

czwartek 9.40 – 20.00

piątek 8.50 – 20.00

sobota 10.00 – 19.00

niedziela 10.00 – 19.00

Przed skorzystaniem z Krytej Pływalni prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym grafikiem wejść na pływalnię dostępnym na stronie: www.osir.lukow.pl/obiekty/pływalnia delfinek/grafik pływalni