K o m u n i k a t po III i IV rundzie ŁLHPN

W dniu 24 i 25 listopada 2018 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Łukowie odbyła się III i IV runda XVI edycji rozgrywek Łukowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Łuków, w której udział wzięło 8 drużyn I ligi i 6 drużyn II ligi.

Wyniki spotkań i tabela wyników I ligi po III i IV rundzie:

Wyniki spotkań i tabela wyników II ligi po III i IV rundzie:

Rozgrywki sędziowali: Małgorzata Drosio, Mirosław Liwiński, Janusz Pycka, Rafał Słodkowski.

Klasyfikacja „król strzelców” – I liga:
Skrzymowski Krzysztof – Gmina Łuków 7
Zemło Łukasz – Gmina Łuków 4
Nurzyński Paweł – Niezniszczalni 4

Klasyfikacja „król strzelców” – II liga:
Śliwa Paweł – Magnatt Siedlce 10
Wypych Patryk – DMT 9
Rola Sebastian – DMT 7
Kozak Marcin – Magnatt Siedlce 7

Sporządziła:
Marlena Droś