Kickboxing – seminarium szkoleniowe

W dniach 15 – 16 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie zorganizowało szkolenie dla łukowskich dzieci i młodzieży uprawiających sporty walki pt. „Seminarium szkoleniowe w kickboxingu
w formule light contact kadetów i juniorów”. Projekt realizowany był w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a patronatem objął go Polski Związek Kickboxingu.
Pierwszego dnia w szkoleniu, które odbyło się na sali przy ul. Warszawskiej 24 uczestniczyły dzieci w wieku 7-12 lat. Drugiego dnia starsi zawodnicy szkolili się na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w przy ul. Aleje Tadeusza Kościuszki 10. W trakcie seminarium odbyły
się zajęcia doskonalące technikę i taktykę walki sportowej (formuła light contact), które prowadził trener Zenon Pawlikowski. Podsumowaniem każdego dnia szkoleniowego były egzaminy na stopnie uczniowskie według regulaminu Polskiego Związku Kickboxingu.
W związku z kontaktowym charakterem dyscypliny jaką jest kickboxing zawsze należy liczyć się z możliwością zaistnienia drobnych urazów. Dlatego w czasie szkolenia, dzięki firmie Pogotowie Ratunkowe Andrzeja Litwina, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ze względu na fakt, iż organizatorzy szkolenia przykładają szczególną uwagę do kształtowania właściwych postaw i zachowań społecznych , w trakcie zajęć stanowiących dla młodzieży alternatywny sposób spędzania czasu wolnego, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji o tematyce przeciwdziałającej alkoholizmowi.
Koordynator projektu i jego główny realizator trener Zenon Pawlikowski był zadowolony z wyników szkolenia. Stwierdził, że założone cele zostały osiągnięte. Młodzi adepci kickboxingu zapoznali się z zasadami walki w formule light contact, a doświadczeni zawodnicy mieli możliwość sprawdzenia się w nowych rolach- instruktorów i sędziów. Szkolenie dało możliwość integracji młodzieży, która na co dzień trenuje w różnych grupach rozproszonych na terenie całego powiatu.