Najem powierzchni na Pływalni Krytej „Delfinek”

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie ul. Browarna 63, 21– 400 Łuków, informuje o możliwości wynajęcia 1 m ² powierzchni, usytuowanej na recepcji Pływalni Krytej „Delfinek” w Łukowie przy ul. Siedleckiej 56A, w celu prowadzenia działalności handlowej w zakresie ustawienia automatu wydającego gorące napoje. Termin najmu od dnia podpisania umowy do dnia 09.06.2024 r.
Formularz ofertowy należy złożyć do dnia 22.09.2023 r. do 12.00 do sekretariatu biura OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63.
Szczegółowe informacje: regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz projekt umowy dostępne w sekretariacie OSiR lub na www.osir.lukow.pl, poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY