Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 i w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łukowie przy ul. Browarnej 63 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków, położonej w Łukowie przy ulicy Wypoczynkowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 5.04.2022 roku.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski