Podsumowanie Konkursu Fotograficznego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zorganizował Konkurs Fotograficzny pn. „Najlepsze chwile na obiektach OSiR Łuków”.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 021.1.74.2023 Dyrektora OSiR w Łukowie z dnia 15.11.2023 r. w składzie:

  1. Iwona Zakrzewska – przewodnicząca

  2. Alina Kaźmierczak – sekretarz

  3. Wioleta Sulej – członek

działająca na podstawie Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn. „Najlepsze chwile na obiektach OSiR Łuków” wprowadzonego Zarządzeniem Nr Nr 021.1.71.2023 Dyrektora OSiR w Łukowie z dnia 27.10.2023 r.

Komisja stwierdza, że w okresie od dnia 27.10.2023 r. do dnia 15.11.2023 r., można było zamieszczać zdjęcia pod opublikowanym postem konkursowym na https://www.facebook.com/osirlukow/ lub przesyłać na e-mail: imprezy@osir.lukow.pl. Łącznie do konkursu wpłynęło 53 zdjęcia.

Komisja postanawia co następuje:

– I miejsce – Maciej Krukow

– II miejsce – Kinga Do-ska

– III miejsce – Sylwia Mw

Komisja dodatkowo postanawia wyróżnić:

– Ela Wiśniewska

– Kacper Sacharczuk

– Łukasz Pietrucha

– Milena Grula

– Robert Świderski

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymują: wejściówki na obiekty administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie.

I miejscewyk. Maciej Krukow

II miejscewyk. Kinga Do-ska

III miejscewyk. Sylwia Mw

Zdjęcia wyróżnione wyk. Ela Wiśniewska

wyk. Kacper Sacharczuk

wyk. Łukasz Pietrucha

wyk. Milena Grula

wyk. Robert Grula