Pomoc potrzebującym „Możesz na nas liczyć”

I. Cel akcji:

 1. Pomoc potrzebującym, osobom samotnym, seniorom oraz niepełnosprawnym, którzy w dobie epidemii mają trudności w podstawowych czynnościach dnia codziennego m.in. zakupy w sklepie, aptece, wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci, wyjście na pocztę, załatwienie pilnych spraw.

 2. Krzewienie idei wolontariatu, pomocy międzysąsiedzkiej oraz poczucia solidarności i wspólnoty mieszkańców Łukowa.

II. Podmioty współpracujące w ramach akcji:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – koordynator akcji,

 • Miasto Łuków,

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie,

 • Komenda Powiatowa Policji w Łukowie.

III. Wolontariuszem może zostać osoba:

– pełnoletnia,

– zdrowa,

– niekarana,

– wykazująca się wysokim stopniem wrażliwości, empatii i cierpliwością wobec osoby potrzebującej,

– akceptująca regulamin wolontariatu akcji „Możesz na nas liczyć”, która dostarczy prawidłowo wypełnioną ankietę,

– nie zamieszkująca w gospodarstwie domowym objętym kwarantanną.

IV. Szczegóły akcji:

 1. Naboru wolontariuszy dokonuje OSiR.

 2. Warunkiem pomocy potrzebującym akcji „Można na nas liczyć” jest utworzenie bazy wolontariuszy.

 3. Realizacja akcji pomocy potrzebującym „Można na nas liczyć” będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

 4. Wolontariusze zostają wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. rękawiczki i maski ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk.

 5. Wolontariusz otrzyma również identyfikator, który zawiera imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, zdjęcie wolontariusza.

 6. Każdą wizytę wolontariusza u osoby potrzebującej będzie poprzedzał telefon, w którym zostaną przekazane następujące informacje: imię i nazwisko wolontariusza, numer identyfikacyjny, planowana godzina pojawienia się wolontariusza (czynności te zostaną wykonane przez koordynatora akcji – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie).

 7. Osoba, która chce zostać wolontariuszem i poznać szczegóły akcji proszona jest o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie.

Dane kontaktowe OSiR:

21-400 Łuków, ul. Browarna 63

tel. +48 25 798 23 89, 515 137 778

e-mail: osir-lukow@wp.pl

REGULAMIN

ANKIETA WOLONTARIUSZA