PROWADZENIE NAUKI PŁYWANIA

Osoby zainteresowane prowadzeniem indywidualnej nauki pływania na Pływalni „Delfinek” prosimy o pisemne zgłoszenie do biura OSiR do dnia 15 września 2020 r. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z zasadami prowadzenia takich zajęć oraz regulaminem pływalni.