„SOKOLIK 2020”

Finał ,,Sokolik 2020’’

TKKF Siedlce oraz Tygodnik Siedlecki zorganizowali
Finał Regionalnego Turnieju Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej ,,Sokolik 2020’’, który odbył się 22 września 2020 r. na Stadionie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.

W Finale „Sokolik 2020” powiat łukowski reprezentowała drużyna „Dwójka Łuków” z grupy I (chłopcy z klas IV i młodsi), która zajęła
III miejsce.
Zwycięska drużyna otrzymała medale, nagrody rzeczowe.

Bardzo serdecznie dziękujemy Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej Siedlce i Zarządowi Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za sfinansowanie kosztów turnieju.