Spotkanie z funkcjonariuszami Powiatowej Policji w Łukowie

23 października 2019 r. podczas zajęć prowadzonych w ramach Trenera Osiedlowego funkcjonariusze Powiatowej Policji w Łukowie spotkali się z dziećmi i młodzieżą, by poruszyć niezwykle istotny problem, który stanowią w dzisiejszych czasach dopalacze, narkotyki oraz alkohol. W trakcie spotkania policjanci zwracali szczególną uwagę na zagrożenia jakie niesie ze sobą zażywanie tych substancji, ale także edukowali na temat odpowiedzialności prawnej.
Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a także chęć dopasowania się do pewnych grup sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej eksperymentują, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne.
Spotkanie miało na celu nie tylko podnieść świadomość prawną związaną z korzystania z używek, ale także poszerzyć wiedzę na temat niebezpiecznych konsekwencji zażywania tych substancji. Tematem rozmowy były również zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.