Turniej Siatkówki Plażowej w ramach Wakacji z OSiR-em 2023

REGULAMIN

I. CEL:
Popularyzacja gry w siatkówkę plażową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
Wyłonienie najlepszych siatkarzy;
Promowanie zdrowego, sportowego trybu życia;
Zagospodarowanie wolnego, wakacyjnego czasu;
Promocja Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”.
II. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21- 400 Łuków, tel. 25 798 23 89, 515 137 778, email: imprezy@osir.lukow.pl, www.osir.lukow.pl
Stowarzyszenie „Łuków-Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków, email: lukownaszregion@wp.pl
III.  MIEJSCE/ SEKRETARIAT:
Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”, ul. Wypoczynkowa 5, 21- 400 Łuków
IV. TERMIN:
1 lipca 2023 r. (sobota) godz. 9.00.
V. UCZESTNICTWO:
Zgłoszenia drużyn do dnia 30.06.2023 r. (piątek) do godz. 12.00;
Kategorie:
I OPEN KOBIETY (drużyny 2-osobowe);
II OPEN MĘŻCZYŹNI (drużyny 2-osobowe)
III MIX (drużyny 2-osobowe).
W przypadku niepełnoletnich zawodników drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna.
VI. NAGRODY:
za zajęcie I III miejsca drużyny otrzymują: puchar, dyplom, nagrody.
VII. ZASADY GRY:
1. Mecz trwa do dwóch wygranych setów przez jedną drużynę do 21 punktów. Zmiana stron boiska co 7 punktów lub jej wielokrotność.
Trzeci set do 15 punktów zmiana stron boiska co 5 punktów lub jej wielokrotność.
(W przypadku dużej ilości zespołów gra do dwóch wygranych setów do 15 punktów zmiana
stron co 5 punktów lub jej wielokrotność.). Decyzję podejmują sędziowie zawodów.
2. Mecz wygrywa zespół, który wygra dwa sety.
3. Zespół składa się z dwóch zawodników. W przypadku wykluczenia (dyskwalifikacji) bądź kontuzji jednego z nich zespół przegrywa walkowerem.
4. Jedynie osoby wpisane do protokołu mogą uczestniczyć w turnieju.
5. Jeden zawodnik może występować wyłącznie w jednym zespole. Nie jest dozwolone łączenie występowania w dwóch kategoriach wiekowych.
6. Wytyczne dotyczące odbicia piłki.
a) Niedopuszczalne jest odbicie piłki sposobem oburącz górnym z wyjątkiem
odbicia drugiego w zespole (piłka nie powinna zrobić więcej niż 1,5 obrotu wokół własnej osi)
obrona piłki po bardzo silnym ataku przeciwnika (piłka nie może być rzucona)
b) Niedopuszczalne jest „kiwnięcie” piłki na stronę przeciwnika.
c) Piłka zagrana po bloku liczy się jako odbicie.
d) Niedopuszczalne jest dotknięcie jakiejkolwiek części siatki.
7. Zabrania się noszenia przedmiotów takich jak: pierścionki, kolczyki, zegarki, bransoletki itp.
8. Zawodnicy mogą na własne ryzyko grać w okularach.
9. Zawodnicy muszą grać boso o ile sędzia nie zadecyduje inaczej.
10. Obowiązują Przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej siatkówka plażowa
11. Kapitan zespołu odpowiedzialny jest za zachowanie i dyscyplinę zawodników w zespole.
a) Za niesportowe zachowanie, wulgaryzmy i inne niestosowne zachowanie grozi kara:
żółta kartka
czerwona kartka
wykluczenie (dyskwalifikacja)
13. Turniej zostanie przeprowadzony systemem w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
14. System rozgrywek:
2 lub 3 zespoły w kategorii każdy z każdym
4 zespoły w kategorii podział na dwie grupy
a) wygrani o I m-ce
b) przegrani o III m-ce
5 lub 6 zespołów w kategorii podział na dwie grupy
w grupie każdy z każdym
wygrani o I m-ce
z drugich o III m-ce
7, 8 lub 9 zespołów w kategorii podział na 3 grupy ( w tych grupach każdy z każdym)
następnie wygrani z grup każdy z każdym o miejsca I i III lub System brazylijski
VIII. PUNKTACJA
za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje:
wygrana 2:0 3 pkt.
wygrana 2:1 2 pkt.
przegrana 1:2 1 pkt.
przegrana 0:2 0 pkt.
o kolejności miejsc decyduje:
większa liczba zdobytych punktów,
wynik bezpośredniego spotkania.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych punktów regulaminu przed rozpoczęciem turnieju.
Sprawy sporne rozstrzyga organizator oraz sędziowie turnieju zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
Dane osobowe uczestników Turnieju Siatkówki Plażowej będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby organizacji w/w imprezy. Dane te będą używane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.
 
Zgłoszenie do udziału w zawodach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w celu organizacji imprezy. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.

OŚWIADCZENIE DLA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA