Wyniki konkursów w ramach Ferii z OSiR-em 2021

Sprawozdanie z „Ferii z OSiR-em 2021”

Dwa tygodnie ferii za nami…

Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach „Ferie z OSiR-em 2021” zorganizował i przeprowadził niżej wymienione konkursy:

Konkurs Nr 1 – „Moja ulubiona zimowa dyscyplina sportu”

Konkurs Nr 2 – „Stwórz swój oryginalny wzór”

Konkurs Nr 3 – „Zabawa w słowa”

Konkurs Nr 4 – „Krzyżówka Nr 1”

Konkurs Nr 5 – „Krzyżówka Nr 2”

Konkurs Nr 6 – „Krzyżówka Nr 3 z Zielonym Gajem”

 

Konkursy były skierowane do dzieci i młodzieży z łukowskich przedszkoli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mające na celu ciekawe, ale przede wszystkim kreatywne spędzenie zimowej przerwy w szkole. W konkursach w ramach „Ferie z OSiR-em 2021” łącznie wzięło udział 81 osób.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 6/2021 Dyrektora OSiR w Łukowie z dnia 14.01.2021 r. w składzie:

Iwona Zakrzewska – przewodnicząca

Alina Kaźmierczak – członek

Wioleta Sulej – sekretarz

wyłoniła i nagrodziła zwycięzców poszczególnych konkursów tj.:

Ad. 1 – W konkursie Nr 1 – „Moja ulubiona zimowa dyscyplina sportu”, który trwał od 04–13.01.2021 r., do konkursu wpłynęło łącznie 25 zgłoszeń zamieszczonych pod postem konkursowym (w polu komentarzy). Warunki regulaminu tj. polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego https://www.facebook.com/osirlukow; spełniło 17 zgłoszeń.

Komisja wyłoniła zwycięzców:

– I miejsce – Ida Wiśniewska i otrzymuje nagrodę: głośnik JBL

– II miejsce – Lena, Hubert Brońscy i otrzymują nagrodę: zestaw gadżetów OSiR Łuków

– III miejsce – Bartłomiej Prokop i otrzymuje nagrodę: zestaw gadżetów OSiR Łuków

– IV miejsce – Igor – Kamil Kamino Wski i otrzymuje nagrodę: zestaw gadżetów OSiR Łuków

– V miejsce – zdjęcie dzieci p. Barbary Dmowskiej i otrzymuje nagrodę: zestaw gadżetów OSiR Łuków

Dodatkowo wyróżniono zdjęcie dzieci p. Anny Jasińskiej i otrzymuje nagrodę: Voucher na pizzę do DaGrasso.

Ad. 2 – W konkursie Nr 2 „Stwórz swój oryginalny wzór”, który trwał od 05–13.01.2021 r., do konkursu wpłynęło łącznie 3 zgłoszenia zamieszczone pod postem konkursowym (w polu komentarzy). Warunki regulaminu tj. polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego https://www.facebook.com/osirlukow; spełniło 3 zgłoszenia.

Komisja wyłoniła zwycięzców:

– I miejsce – Karol Madej i otrzymuje nagrodę – torbę sportową Puma

– II miejsce – Maja Chmielak i otrzymuje nagrodę – zestaw gadżetów OSiR Łuków

– III miejsce – Lena, Hubert Brońscy i otrzymują nagrodę – zestaw gadżetów OSiR Łuków

Ad. 3 – W konkursie Nr 3 „Zabawa w słowa”, który trwał od 05–13.01.2021 r., do konkursu wpłynęło łącznie 10 zgłoszeń zamieszczonych pod postem konkursowym (w polu komentarzy). Warunki regulaminu tj. polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego https://www.facebook.com/osirlukow; spełniło 5 zgłoszeń.

Komisja wyłoniła zwycięzców:

– I miejsce – Patryk Świętoński – i otrzymuje nagrodę: ręcznik sportowy oraz voucher na pizzę do Da Grasso

– II miejsce ex aequo – dziecko p. Iwony Czarkowskiej, dziecko p. Elwiry Golec, Łucja Gronowska, dziecko p. Jolanty Zdziech i otrzymują nagrodę: zestaw gadżetów OSiR Łuków oraz voucher na pizzę do Da Grasso.

Ad. 4 – W konkursie Nr 4 który trwał od 04–07.01.2021 r., do konkursu wpłynęło łącznie 19 zgłoszeń zamieszczonych w wiadomości prywatnej na profilu Facebook oraz wysłanych na e-maila: imprezy@osir.lukow.pl,. Warunki regulaminu tj. polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego https://www.facebook.com/osirlukow; spełniło 4 zgłoszenia.

Komisja postanawia nagrodzić wszystkie zgłoszenia, które spełniły warunki regulaminu tj. i wszyscy otrzymują zestaw gadżetów OSiR:

Marta Borkowska

Bartek Matejko

Sabina Kurowska

Dawid Weremczuk

Ad. 5 – W konkursie Nr 5 który trwał od 08–11.01.2021 r., do konkursu wpłynęło łącznie 13 zgłoszeń zamieszczonych w wiadomości prywatnej na profilu Facebook oraz wysłanych na e-maila: imprezy@osir.lukow.pl,. Warunki regulaminu tj. polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego https://www.facebook.com/osirlukow; spełniło 6 zgłoszeń.

Komisja wylosowała zwycięzców (zgodnie z zamieszczonym filmem z losowania) i otrzymują nagrody – zestaw gadżetów OSiR:

Dawid Weremczuk

Hubert Broński

Oliwia Branicka

Ad. 6 – W konkursie Nr 6 który trwał od 12–14.01.2021 r., do konkursu wpłynęło łącznie 11 zgłoszeń zamieszczonych w wiadomości prywatnej na profilu Facebook oraz wysłanych na e-maila: imprezy@osir.lukow.pl,.Warunki regulaminu tj. polubienie i publiczne udostępnienie postu konkursowego https://www.facebook.com/osirlukow; spełniło 7 zgłoszenia.

Komisja wylosowała zwycięzców (zgodnie z zamieszczonym filmem z losowania) i otrzymują vouchery na dużą pizzę z Restauracji „Zielony Gaj”

Sabina Kurowska

Natalia Borkowska

Patrycja Kacprzak