XXI WIELKOORKIESTROWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

R e g u l a m i n
 1. CEL:

Zbiórka funduszy na cel 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 1. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie

Stowarzyszenie „Łuków – Nasz Region”

 1. TERMIN I MIEJSCE:

  1. 28 stycznia 2024 r. (niedziela)

  2. Hala Sportowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie, ul. Partyzantów 15

IV. UCZESTNICTWO:

 1. W turnieju może wziąć udział 16 drużyn, które zadeklarują wpłatę na rzecz WOŚP.

 2. Drużyny mogą zgłaszać maksymalnie 15 osobową drużynę (4 zawodników + bramkarz oraz 10 zawodników rezerwowych).

 3. Zgłoszenia do dnia 22.01.2024 r.

V. ZASADY GRY:

 1. Aby rozpocząć i prowadzić zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 3 zawodników z jednej drużyny.

 2. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu do 2 zawodników spowoduje weryfikację spotkania jako walkower 3:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska). W przypadku zdekompletowania/opuszczenia placu gry przez drużynę po pierwszych 15 minutach (pierwszej części gry) spowoduje weryfikację spotkania jako walkower 3:0.

 3. Zmiany prowadzone są w systemie „hokejowym” w „strefie zmian”. Ilość zmian
  jest nieograniczona. Wprowadza się „strefę zmian”, która dotyczy własnej połowy boiska, gdzie znajduje się ławka z zawodnikami rezerwowymi.

 4. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund.

 5. W ostatniej minucie drugiej połowy meczu w przypadku przerw w grze czas jest wstrzymywany.

 6. Bramkarz:

– Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 sekund bez kozłowania.

– Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego.

– Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną częścią ciała powyżej pasa przez zawodnika swojej drużyny. Nie może łapać po KOPNIĘCIU stopą, kostką lub stawem skokowym. pod warunkiem, że w pierwszej kolejności podejmie próbę wybicia piłki w pole nogą lub inną częścią ciała z wyjątkiem rąk. Jeżeli próba ta się nie powiedzie, to zezwala się na to, żeby bramkarz złapał piłkę.

– Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą, chyba, że wrzuci piłkę do własnej bramki. W przypadku wrzucenia do bramki przeciwników zarządza się rzut wolny pośredni.

– Zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza pod warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub dotknął jej przeciwnik, w innym przypadku sędzia zarządza rzut wolny pośredni.

 1. Wrzut „aut”:

Wrzut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.

– Piłka przed zagraniem musi być ustawiona na linii (po pierwszym błędzie sędzia zarządza stratę piłki na rzecz przeciwnika).

– Przy wznawianiu gry z wrzutu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 5 metrów od piłki.

– Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z wrzutu.

 1. Rzut wolny za przewinienie w polu bramkowym wykonuje się z linii pola bramkowego.

 2. Przy rzucie wolnym mur musi być odsunięty na odległość 5 metrów na żądanie wykonującego rzut lub po zarządzeniu przez sędziego.

 3. Faule akumulowane:

– obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.

– począwszy od każdego piątego faulu sędzia zarządza przedłużony rzut karny wykonywany z 9 m.

– każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie oznacza dodatkowy rzut karny z odległości 10 m.

– faule akumulowane zerowane są po każdej połowie.

Faule akumulowane – cztery pierwsze faule każdej drużyny (w jednej połowie), karane są rzutem wolnym. Każdy następny, karany jest tzw. przedłużanym rzutem karnym wykonywanym z 10 m.

Wykonanie rzutów wolnych – przy pierwszych czterech faulach akumulowanych popełnionych przez każdy zespół w czasie jednej połowy meczu zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny; wszyscy zawodnicy muszą znajdować się co najmniej 5 m od piłki, zanim zostanie ona wprowadzona do gry; bramka może zostać zdobyta również bezpośrednio z rzutu wolnego.

Przedłużony rzut karny – począwszy od piątego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu, drużyna przeciwna wykonuje przedłużony rzut karny. Piłkę ustawioną na drugim punkcie karnym uderza się bezpośrednio na bramkę. Zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany. Pomiędzy piłką, a bramką nie może znajdować się żaden zawodnik, z wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej.

 1. Kary indywidualne:

– Zawodnik otrzymujący żółtą kartkę opuszcza boisko na 2 minuty lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika.

– Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika.

– Gracz ukarany czerwoną kartką opuszcza plac gry, w jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika – gracz ten pauzuje 1 mecz.

– Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z definitywnym wykluczeniem na 1 spotkanie.

– Rzut karny – 7 m.

– Za nieprawidłową zmianę – kara 1 min.

– Gra tzw. „wślizgiem” będzie karana rzutem bezpośrednim.

– W przypadku wznowienia gry bramkarz zagrywa piłkę tylko w obrębie swojej połowy boiska.

 1. Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami.

 2. Ostateczna interpretacja przepisów należy do Sędziego i Organizatora zawodów.

VI. NAGRODY:

 1. Zwycięska drużyna otrzyma statuetkę 32. Łukowskiego Finału WOŚP.

 2. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 3. Król strzelców otrzyma dyplom oraz nagrodę niespodziankę.

VII. UWAGI KOŃCOWE:

1. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu hali sportowej.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu i szatni.

3. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przedmedyczną przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry.

4. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

5. Sprawy sporne będzie rozstrzygał sędzia turnieju zgodnie z kodeksem PZPN.

6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

OŚWIADCZENIE DRUŻYNY

 

Szczegółowe informacje: Łukowski Sztab WOŚP,

ul. Browarna 63, tel. 25 798 23 89, 515 137 778

e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

Facebook/osirlukow