Zajęcia dla grup zorganizowanych na basenie.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie informuje, że od dnia 5 maja 2021 r.
z Pływalni Krytej „Delfinek”, mogą korzystać podmioty prowadzące
zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (min. 3 osoby). Osoba prowadząca zajęcia winna posiadać odpowiednie uprawnienie do prowadzenia zajęć.
Możliwość korzystania z pływalni dotyczy również instruktorów nauki pływania, posiadających stosowną umowę podpisaną z OSiR w Łukowie.